Kompozycja w fotografii

Strona Główna » Kompozycja w fotografii

Określenie „kompozycja” odnosi się nie tylko do sztuk wizualnych, ale też do muzyki, tańca, literatury i praktycznie każdego innego rodzaju sztuki. W pewnych sytuacjach, takich jak na przykład pisanie, termin ten może być szeroko używany. Na ogół, określenie „kompozycja” ma dwa odrębne, ale podobne znaczenia.

 

Przede wszystkim „kompozycja” opisuje położenie względem siebie obiektów i elementów w dziele sztuki. W związku z tym, kompozycja jest kluczowym aspektem dobrego dzieła. Nie da się chyba przecenić wagi kompozycji. Każdy początkujący artysta powinien znać reguły dobrej kompozycji. Dobra kompozycja jest jednym z kluczowych aspektów. Elementów kompozycji nie może być zbyt mało, ponieważ pozbawia to dzieło sztuki niezbędnych szczegółów, które sprawiają, że właściwa interpretacja dzieła jest możliwa. Z drugiej strony zbyt duża ilość elementów może rozproszyć uwagę widza. Dobra kompozycja wymaga odpowiedniej równowagi.

Najlepszą rzeczą jest sprawdzenie, czy wszystkie elementy niezbędne dla idei lub historii, którą próbujemy przekazać, są obecne. W niektórych przypadkach kompozycjach może oznaczać samą technikę. Na przykład, gdy mówimy o konkretnej instalacji lub tańcu, wyrażenie „ta kompozycja” może być używane.

Taką definicję powszechnie stosuje się w przypadku muzyki i obrazów. Teraz, gdy znamy ogólną definicję terminu „kompozycja” nie jest zbyt trudne zrozumienie, jakie jest jej znaczenie w fotografii - zobacz fotoksiążka cena . Po prostu komponowanie obrazu oznacza rozłożenie wewnątrz niego w sposób, który odpowiada idei lub celowi fotografii. Dobra kompozycja może uczynić nawet najnudniejsze obiekty i przedmioty w najzwyklejszym środowisku prawdziwym arcydziełem.